Cs všichni, kdo jedete na tu chatu, tak bychom potřebovali aby jste zaplatili ubytování ve výši 1625Kč. Jídlo se bude doplácet později.

Předem děkujeme všem

Pankrác Doležal
Daniel Randýsek

 

Číso účtu: 832232023/0800

Variabílní symbol: 038


0 komentářů

Napsat komentář